0

Serwis linii Insert nexo

Miło nam poinformować iż od dnia 03-02-2015 dołączyliśmy do grupy ogólnopolskich serwisantów nowej linii oprogramowania firmy Insert o nazwie nexo.

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/znajdz_punkt_serwisowy/mapa/nexo.html#Rzeszow

Subiekt nexo jako pierwsza aplikacja nowej linii pozwala na pełne zarządzanie  magazynem wprowadzając użytkownika w nową erę interfejsu zintegrowanego i wzorowanego z funkcjami Windows 8.

 

Share

NIK: Skarbówka pobierała podatki od przedawnionych zobowiązań

 

urzad-skarbowy-big

Raport Najwyższej Izby Kontroli ujawnia szereg nieprawidłowości i uchybień związanych z poborem podatków. Urzędy skarbowe pobierały podatki od przedawnionych zobowiązań. Urzędnicy zaś traktują podatników w sposób nierówny – na jednych nakładając dodatkowe obciążenia, innym je darując.

 

Kontrole przeprowadzone przez NIK dotyczyły poboru podatku dochodowego. W wyniku kontroli okazało się, iż w latach 2009-2013 urzędy skarbowe zakwestionowały 25% wszystkich deklaracji podatkowych złożonych w związku ze sprzedażą nieruchomości. We wszystkich takich przypadkach urzędnicy fiskusa stwierdzali, iż podatnik zaniżył podatek i wymierzali dodatkową daninę do zapłaty. W ten sposób, w jednym tylko województwie, skarbówka ściągnęła dodatkowe 16 mln zł podatku. Wyniki kontroli pokazały, iż taki domiar podatku nie zawsze był uzasadniony a urzędy skarbowe nadużywały swoich uprawnień.

Raport NIK ujawnił, iż bardzo częstą praktyką urzędów skarbowych było podejmowanie czynności sprawdzających w ostatnim możliwym roku, tj. na krótki czas przed przedawnieniem zobowiązania. Taki sposób działania urzędów powoduje, iż podatnik zostaje obciążony odsetkami za całe 5 lat. Odsetki te mogłyby być dużo niższe, gdyby urzędy podejmowały czynności we wcześniejszym terminie. Okazało się, iż w niektórych urzędach skarbowych aż 56% spraw podejmowana była dopiero w ostatnim roku okresu przedawnienia.

To jednak nie wszystko. Niektóre urzędy skarbowe podejmowały bowiem postępowania w stosunku do zobowiązań, dla których minął już 5-letni okres przedawnienia. Również w takich przypadkach fiskus wymierzał dodatkowy podatek, a wielu podatników nieświadomych swoich praw, uiszczało nakładane na nich daniny.

Raport NIK wskazuje również na nierówne traktowanie podatników znajdujących się w tej samej sytuacji faktyczno-prawnej. Czynności sprawdzające podejmowane przez skarbówkę w stosunku do osób znajdujących się w identycznej sytuacji, czasem wykazywały nieprawidłowości, a innym razem nie. W ten sposób, niektórzy podatnicy zostali zobowiązani do zapłaty dodatkowego podatku, inni zaś, z niewiadomych przyczyn, uniknęli domiaru podatku.

Najwyższa Izba Kontroli zauważyła również, iż urzędy skarbowe skupiały się tylko i wyłącznie na tych przypadkach, w których dochodziło do uszczuplenia należności podatkowych. Czynności sprawdzających nie podejmowano natomiast w przypadkach, gdy podatnicy zawyżali zadeklarowany podatek.

Zastrzeżenia NIK-u budzi również sposób postępowania urzędników skarbowych, którzy przy okazji najmniejszych nawet błędów, za każdym razem wzywali podatników do korygowania zeznań, choć wcale nie musieli tego robić. Od 2005 roku funkcjonują bowiem przepisy, które pozwalają urzędnikom na dokonywanie samodzielnych korekt drobnych błędów i pomyłek rachunkowych w zeznaniach podatkowych. Takie przepisy wprowadzone zostały właśnie po to, by ograniczyć konieczność osobistych kontaktów podatnika z urzędem. Kontrola NIK wykazała zaś, że urzędnicy wzywają podatników do osobistego stawiennictwa w urzędzie, nawet w najbardziej błahych sprawach.

Share

Takie rzeczy tylko w Polsce – przemyslenie tematu pozostawiamy wszystkim czytelnikom

ZUS po raz kolejny wydał 150 milionów zł na… nagrody dla swoich urzędników

 

05/11/2014

zus

W wyniku kontroli zwolnień lekarskich, ZUS odebrał Polakom zasiłki chorobowe na łączną kwotę 150 mln zł. Dokładnie tę samą kwotę ZUS przeznaczył na… nagrody dla swoich urzędników.

Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS jest, jak co roku, przedstawiana przez tę instytucję jako spektakularny sukces. Każdego roku przedstawiciele ZUS chwalą się zawrotnymi kwotami świadczeń, jakie znów udało się odebrać Polakom ubezpieczonym w ZUS. I rzeczywiście, z roku na rok, systematycznie wzrasta sumaryczna kwota zasiłków jakie zostały odebrane ubezpieczonym:

 Rok

Kwota świadczeń odebranych przez ZUS

          2011 150 mln zł
          2012 175  mln zł
          2013 212 mln zł

Kwoty odebranych świadczeń przedstawiane są jako „oszczędności”, czyli kwoty, które w wyniku przeprowadzonych kontroli, udało się urzędnikom zaoszczędzić. Co dalej dzieje się z tymi „oszczędnościami”?

Okazuje się, iż każdego roku ZUS nagradza swoich pracowników dodatkami pieniężnymi w postaci nagród i premii. Analizując kwoty przeznaczane na wypłatę tych nagród, możemy dojść do zdumiewającego wniosku. Otóż wysokość nagród i premii wypłacanych urzędnikom ZUS niemal dokładnie pokrywa się z kwotami zasiłków odebranych Polakom przez tychże urzędników.

W zeszłym roku informowaliśmy o tym, iż w 2012 roku ZUS przeznaczył na nagrody dla swoich pracowników aż 212 mln zł. W 2013 roku ZUS nie był już tak hojny, jednak łączna kwota nagród wciąż opiewa na zawrotną sumę 150 mln zł. Jak więc łatwo zauważyć są to kwoty pokrywające się z wysokością „oszczędności” dokonanych w wyniku kontroli zwolnień lekarskich.

I jak tu nie nazwać ZUS-u biurokratycznym perpetuum mobile? Okazuje się bowiem, że ZUS przeprowadza kontrole po to, by osiągnąć „oszczędności”. Oszczędności są zaś po to, by w całości przeznaczyć je na premie za wzorowo przeprowadzone kontrole. Dzięki temu urzędnicy będą jeszcze bardziej efektywni i lepiej zmotywowani do następnych kontroli. Dzięki temu zaś w kolejnym roku odbiorą zasiłki jeszcze większej ilości osób, a to umożliwi ZUS-owi ponowną wypłatę gigantycznych premii… Wygląda to więc tak, jakby zaspokajanie potrzeb finansowych urzędników było celem istnienia tej instytucji. Celem samym w sobie.

Równie ciekawe jak sama kwota zwolnień, jest uzasadnienie konieczności ich wypłaty. Otóż premie otrzymali wszyscy urzędnicy ZUS, tj. 46523 osoby pracujące w tej instytucji. Łączna kwota premii wyniosła 149 060 305 zł. To daje średnio ponad 3200 zł premii na jednego pracownika. Warto przy tym zauważyć, iż sami tylko dyrektorzy oddziałów ZUS (jest ich 43) otrzymali premie w wysokości aż 762 tys. zł. Średnio więc każdy z nich otrzymał po 17720 zł w formie samej tylko extra-nagrody.

Ale dlaczego nagrody otrzymali wszyscy? Rację będzie miał ten, kto zauważy, że nagrody i premie w prywatnej firmie są formą wyróżnienia i wypłacane są pracownikom wyjątkowo efektywnym, którzy zasłużyli na dodatkowe wynagrodzenie poprzez swój ponadprzeciętny wkład w rozwój firmy. W ZUS-ie natomiast premie otrzymują wszyscy. ZUS jednak nie jest ani firmą, ani tym bardziej prywatną. Status przodownika pracy należy się więc każdemu.

Share

System zarządzania piekarniami Navireo

Niewielkie, rodzinne piekarnie mogą się rozwijać i konkurować na rynku. Dzięki zastosowaniu właściwie dobranego systemu do zarządzania mają szansę na ekspansję, a także wzmacnianie swojej pozycji na lokalnym rynku. Taką szansę, wdrażając Navireo, wykorzystała Piekarnia-Cukiernia Biełowieżec w Korszach w województwie img-1[1]warmińsko-mazurskim. System organizuje zarządzanie zamówieniami i wydaniami towaru do sklepów, usprawnia wystawianie dokumentów w ramach kolejnych dostaw, zbiorcze fakturowanie na podstawie dokumentów wydania, tworzenie planu produkcji w oparciu o dokumenty dostaw i co bardzo ważne w działalności piekarni – zapewnia rejestrowanie zwrotów pieczywa na różne sposoby. System umożliwia także tworzenie dowolnych, nawet bardzo nietypowych zestawień, w zależności od potrzeb klienta. Nowe zestawienia tworzone są szybko, tak by zarządzający mogli wykorzystywać pojawiające się biznesowe szanse i eliminować zagrożenia.

Facebook<a class="a2a_button_twitter" href="http://www januvia 100 mg tablet.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.blue-netsoft.pl%2Fsystem-zarzadzania-piekarniami-navireo%2F&linkname=System%20zarz%C4%85dzania%20piekarniami%20Navireo” title=”Twitter” rel=”nofollow” target=”_blank”>TwitterGoogle+Podziel się
Share

Sklep internetowy i nowe przepisy prawne od 24-12-2014

W dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Do wszystkich umów sprzedaży zawartych po 24 grudnia 2014 r. będą miały zastosowanie nowe przepisy, które nakładają na sprzedawców wiele nowych obowiązków. Zmiany wymuszają dostosowanie nie tylko mechanizmów działania sklepu, ale również wprowadzenia zmian w treściach na stronach informacyjnych i kartach produktów. Dodatkowo, w niektórych przypadkach przy zawieraniu umów sprzedaży, potrzebne będzie wprowadzenie zmian w procesach obsługi klienta.

Konieczność dokonania zmiany na stronie internetowej wynika między innymi z 21 obowiązków informacyjnych jakie sprzedawca musi spełnić. Ustawodawca wymaga od przedsiębiorcy, aby poinformował konsumenta o jego prawach i o istotnych parametrach zawieranej umowy sprzedaży. Zdecydowaną większość obowiązków można spełnić już dzisiaj zamieszczając odpowiednie informacje na stronach internetowych sklepu. W zakresie regulaminu sklepu internetowego należy dopilnować, aby nowa wersja dokumentu była gotowa na 25 grudnia oraz aby od godziny 0:00 każdy konsument mógł zaakceptować nową wersję dokumentu.

 

W celu poprawnego spełnienia nowych wymogów ustawowych istotne jest by sprzedawca przed wysłaniem zamówienia przez konsumenta zapewnił mu wszystkie informacje wymagane przez ustawę, a następnie  potwierdził je na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia przesyłki. Obowiązek dowodowy w tym zakresie spoczywa na sprzedawcy. Brak lub błędne spełnienie obowiązków może skutkować wydłużonym czasem na odstąpienie pod umowy, aż do 12 miesięcy, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności konsumenta za utratę wartości towaru. Dodatkowo może wiązać się z karą grzywny do 5 tys.

Czego nie zostawiać na ostatnią chwilę?

Spośród wszystkich obowiązków informacyjnych są 2, które mogą wiązać się z dużym nakładem pracy ze strony sprzedawcy. Pierwszym z nich jest obowiązek informowania o głównych cechach świadczenia. Informacje wynikające z tego obowiązku koniecznie należy spełnić w formularzu będącym podsumowaniem zamówienia, czyli w miejscu, gdzie klient wysyła zamówienie do sprzedawcy. W praktyce oznacza to konieczność zweryfikowania nazw towarów w sklepie, tak aby z nazwy jednoznacznie wynikało co dokładnie konsument kupuje wraz z zaprezentowaniem wszystkich istotnych i charakterystycznych cech towaru. Informacje te mogą być dodatkowo uzupełnione o parametry towaru tj. np. rozmiar, czy kolor, które nie muszą wynikać z samej nazwy towaru, ale powinny być zaprezentowane w podsumowaniu zamówienia. Nazwa towaru może być również uzupełniona o dodatkowy krótki opis, który pojawi się tuż pod nią w podsumowaniu zamówienia, gdzie sprzedawca zamieści informacje uzupełniające.

Drugim obowiązkiem, który może wiązać się z dużym nakładem pracy jest konieczność informowania konsumentów o czasie gwarancji wraz z treścią tej gwarancji, jeżeli jest ona dodatkowo udzielana np. przez producenta bądź dystrybutora na sprzedawany towar. W praktyce oznacza to, iż sprzedawca musi uzupełnić wszystkie karty produktów o informację dotyczącą czasu trwania gwarancji oraz zamieszczenie dokumentów z treścią karty gwarancyjnej. Sprzedawca powinien zamieścić np. pliki PDF bezpośrednio w karcie produktu, albo na dedykowanej podstronie w ramach sklepu, utworzonej w tym właśnie celu. Zamieszczenie odnośnika do strony internetowej producenta nie będzie prawidłowym rozwiązaniem, ponieważ konsument musi być poinformowany przez sprzedawcę za pośrednictwem swojej strony internetowej. Dodatkowo wskazanie linku do strony producenta nie gwarantuje sprzedawcy tego, że w między czasie producent nie zmieni informacji na swojej stronie i link będzie błędnie wskazywał konsumentowi informacje.

Umowa zawarta przez telefon

Część sklepów internetowych udostępnia konsumentom możliwość składania zamówienia przez telefon. Po 24 grudnia składanie zamówień telefonicznych będzie znacznie utrudnione i będzie wymagało od sprzedawcy spełnienia dodatkowych wymagań. Jeżeli sprzedawca przyjmie zamówienie telefoniczne od konsumenta, to przed wydaniem towaru będzie musiał wysłać do konsumenta na trwałym nośniku informacje jakie wynikają z 21 obowiązków informacyjnych look at more info. Zwrotnie konsument powinien potwierdzić również na trwałym nośniku, że akceptuje warunki umowy. Dopiero wówczas można mówić o skutecznie zawartej umowie sprzedaży. Jeżeli sprzedawca nie dopełni obowiązku otrzymania od konsumenta potwierdzenia, umowa taka może być uważana za niezawartą. Pamiętać należy, że i w tym przypadku obowiązki dowodowe wywiązania z wyżej wskazanych warunków są po stronie sprzedawcy.

Najważniejsze zmiany

Zestawienie najważniejszych zmian, jakie należy wdrożyć na stronie internetowej, tak aby sprzedawca działał zgodnie z nowymi przepisami:

 • przycisk o określonej nazwie za pośrednictwem, którego składa się zamówienie;
 • uzupełnienie kart produktów o informację o gwarancji wraz z treścią gwarancji, jeżeli oferowane towary mają gwarancję producenta lub dystrybutora;
 • dostosowanie nazw towarów;
 • uzupełnienie stron informacyjnych zgodnie z pozostałymi obowiązkami informacyjnymi;
 • w przypadku sprzedaży usług lub treści cyfrowych konieczność wprowadzenia dodatkowych zgód oraz e-maila z potwierdzeniem od konsumenta;
 • w przypadku zamówień przez telefon konieczność zmiany procesu sprzedaży;
 • potwierdzenie konsumentowi wszystkich obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku wraz z obowiązkiem dowodowym;
 • dostosowanie regulaminu do nowej ustawy.

Poradnik

Nasz partner, firma B2B Consulting sp. z o.o. właściciel serwisu www.rzetelnyregulamin.pl, przygotowała i udostępnia bezpłatnie praktyczny poradnik, w którym na przykładach wskazuje jak można dostosować sklep internetowy do nowej ustawy. Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej:

http://www.rzetelnyregulamin.pl/pl/Bezplatny-poradnik

Zapraszamy dodatkowo do zapoznania się z promocyjną ofertą jaka została przygotowana dla klientów home.pl korzystających z usług ClickShop lub ClickShop Premium, gdzie w atrakcyjnej cenie można uzyskać pełne wsparcie w zakresie opieki i ochrony prawnej e-sklepu: https://home.pl/sklepy-internetowe/bonusy/rzetelny-regulamin

Share

Przejdź na InsERT nexo – wyjątkowe ceny tylko teraz!

Specjalna oferta dla użytkowników wcześniejszych wersji naszych programów! Tylko do 30 listopada 2014 systemy z nowej liniiInsERT nexo są dostępne w wyjątkowych cenach.

InsERT nexo to nowa generacja systemów do zarządzania. Pakiet został zaprojektowany ze szczególną dbałością o wygodę użytkownika. Zawiera szereg funkcji niedostępnych we wcześniejszych wersjach programów.

Dlaczego warto przejść na InsERT nexo

Subiekt nexo

 • sprzedaż z wielu magazynów jednym dokumentem faktury sprzedaży lub paragonem;
 • cenniki ogólne dla wszystkich klientów oraz cenniki indywidualne dla wybranych;
 • dokument faktura pro forma;
 • rozbudowany system zamówień, realizacja poszczególnych pozycji (z zamówienia) dowol­nym dokumentem, realizacja wielu zamówień jednym dokumentem faktury lub wydania ze­wnętrznego (PRO);
 • formy płatności: kartą (rejestrowane w kasie firmowej), za pobraniem, bony oraz pełna ob­sługa cesji;
 • rozbudowane/hierarchiczne jednostki miary dla towarów z przelicznikami;
 • pełna i częściowa rezerwacja dostaw towarów dla konkretnych klientów (wersja PRO);
 • wymiana dokumentów online z księgowością – Rachmistrzem nexo lub Rewizorem nexo;
 • automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach fiskalnych;
 • rozbudowane rozrachunki, rozliczanie wielowalutowe;
 • w linii PRO: własne rozwiązania programistyczne, wydruki i raporty.

Pełny opis
Porównanie z Subiektem GT

Rachmistrz nexo

 • dekretacja dokumentów (serwis gromadzący „obrazy księgowe” będące księgowym ujęciem dokumentów podlegających automatycznej dekretacji według zdefiniowanych schematów);
 • obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online);
 • obsługa rozrachunków;
 • profil uproszczony – dostosowanie interfejsu programu do podstawowych scenariuszy pracy;
 • rozliczenia właścicielskie (m.in. składki ZUS wspólników oraz przychody z innych form działal­ności gospodarczej);
 • płynna zmiana form księgowości z zachowaniem wszystkich danych historycznych;
 • obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe ujęte jednym za­pisem);
 • wymiana dokumentów online z Subiektem nexo;
 • dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów stanowiący podstawę do automa­tycznego zaksięgowania kosztów.

Pełny opis
Porównanie z Rachmistrzem GT 

Rewizor nexo

 • dekretacja dokumentów (serwis gromadzący „obrazy księgowe” będące księgowym ujęciem dokumentów podlegających automatycznej dekretacji według zdefiniowanych schematów);
 • etapowa praca na okresie obrachunkowym (podział na wstępne i ostateczne otwarcie oraz wstępne i ostateczne zamknięcie okresu, co pozwala uporządkować działania księgowe);
 • możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”;
 • obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe ujęte jednym za­pisem);
 • historia miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej;
 • płynna zmiana form księgowości z zachowaniem danych historycznych;
 • podział amortyzacji na KUP i NKUP;
 • ewidencja remanentów i wyposażenia;
 • obsługa kosztów eksploatacji pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności.

Pełny opis
Porównanie z Rewizorem GT 

Więcej o zaletach InsERT nexo

Jak skorzystać z promocyjnych cen

 • Aby zakupić program z linii InsERT nexo w promocyjnej cenie, wystarczy zwrócić sprzedawcy odpowiedni certyfikat programu z linii InsERT GT (np. kupując Subiekta nexo, należy zwrócić certyfikat autentyczności Subiekta GT) go to the website.
 • Jeszcze przez 3 miesiące od daty rejestracji nexo będą Państwo mieli możliwość pracy na obu programach równolegle, co zagwarantuje płynne i bezproblemowe przejście na nowy program.
 • Jeśli posiadają Państwo abonament do InsERT GT, zostanie on przeniesiony do InsERT nexo (cały niewykorzystany okres ważności abonamentu plus 3 miesiące gratis).

Jak kupić rozszerzenia stanowiskowe w cenie promocyjnej

 • Istnieje możliwość zakupu rozszerzeń do dowolnej liczby stanowisk upgrade’owanej wcześniej licencji w cenie promocyjnej (upgrade’owej), jednak nie później niż 5 dni od rejestracji nowej licencji.
 • Zakup rozszerzeń w cenie promocyjnej jest możliwy także w dowolnym momencie po dokonaniu upgrade’u pod warunkiem, że łączna liczba stanowisk kupionych w takiej cenie nie przekroczy liczby stanowisk posiadanej przed dokonaniem upgrade’u.
 • W pozostałych przypadkach sprzedaż rozszerzeń stanowiskowych odbywa się zgodnie z cennikiem.

Promocyjne ceny upgrade’u do InsERT nexo

Upgrade z InsERT GT

nexo
1 stanowisko

nexo
3 stanowiska

nexo PRO
1 stanowisko

nexo PRO
3 stanowiska

Subiekt 225 zł 425 zł 455 zł 805 zł
Rachmistrz 175 zł 275 zł 205 zł 355 zł
Rewizor 475 zł 825 zł 905 zł 1455 zł

Powyższe ceny dotyczą również upgrade’ów programów z linii DOS, Subiekta dla Windows, Rachmistrza dla Windows, Rewizora dla Windows oraz mikroSubiekta dla Windows zarejestrowanych przed 29.10.2014.

Share

Rozszerzenia do Subiekta GT w specjalnej cenie • Promocje • InsERT S.A.

Rozszerzenia do Subiekta GT w specjalnej cenie

Teraz specjalna cena rozszerzenia stanowiskowego do Subiekta GT to jedynie 490 zł.

Nazwa produktu Cena standardowa Cena promocyjna

Subiekt GT – rozszerzenie na kolejne 3 stanowiska 590 zł 490 zł

Podane ceny są cenami netto.

Z ceny promocyjnej mogą skorzystać:

użytkownicy Subiekta, Subiekta 2, Subiekta 3, Subiekta 4/MEGA, Subiekta 5/EURO, mikroSubiekta DOS oraz Subiekta dla Windows, którzy dokonują aktualizacji do Subiekta GT;

użytkownicy Subiekta GT, którzy korzystali z wcześniejszej wersji Subiekta.

Cena specjalna dotyczy użytkowników, którzy zarejestrowali w/w programy oraz wypełnią specjalne oświadczenie – tym celu prosimy o kontakt z dystrybutorem Insertu.

za pomocą Rozszerzenia do Subiekta GT w specjalnej cenie • Promocje • InsERT S.A..

<a class="a2a_button_facebook" href="http://www.addtoany vytorin generic.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.blue-netsoft.pl%2Frozszerzenia-do-subiekta-gt-w-specjalnej-cenie-%25e2%2580%25a2-promocje-%25e2%2580%25a2-insert-s-a%2F&linkname=Rozszerzenia%20do%20Subiekta%C2%A0GT%20w%C2%A0specjalnej%C2%A0cenie%20%E2%80%A2%20Promocje%20%E2%80%A2%20InsERT%20S.A.” title=”Facebook” rel=”nofollow” target=”_blank”>FacebookTwitterGoogle+Podziel się
Share
0

Subiekt GT – system sprzedaży

Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.

Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.Subiekt GT - system sprzedaży

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.

Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem. Od wersji 1.29 Subiekt GT jest w pełni zgodny z Microsoft SQL Server 2012.

Podstawowe możliwości Subiekta GT:

pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;

prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;

prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);

pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;

obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;

obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;

rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.);

pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych;

wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;

rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);

pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;

pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.

Subiekt GT - system sprzedaży

Użytkownikom, którzy chcieliby dopasować Subiekta GT do specyficznych potrzeb, polecamy Sferę dla Subiekta GT – dodatek umożliwiający rozbudowę systemu sprzedaży. Funkcjonalność Subiekta GT rozszerzą również specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.

Integracja programu z mobilnym Subiektem, oscGT i Sello stwarza całkiem nowe możliwości, sprzyjając poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mogą być sprzedawane w terenie (mobilny Subiekt) oraz w internecie – zarówno w sklepie internetowym (oscGT), jak i na aukcjach (Sello).

za pomocą Subiekt GT – system sprzedaży.

Share